4.2.16

SSO

SILA KLIK LINK DI SINI:

1. APDM 2016
(https://apdm.moe.gov.my/)

2. SSO KPM
(https://sps1.moe.gov.my/indexsso.php)
Makluman Kepada Semua

PERHATIAN: Sekiranya maklumat murid tidak dipaparkan(kosong) atau mesej kelas belum ditetapkan, sila klik disini untuk bantuan
1.Surat Arahan Pengemaskinian Maklumat MBK baharu!

Semua sekolah yang mempunyai Murid Berkeperluan Khas (MBK) perlu mengemaskini maklumat MBK sebelum atau pada 31 Januari 2016.
2.Manual Pengguna - Kemaskini Maklumat MBK baharu!
3.Maklumat pelajar Pra Sekolah tidak perlu didaftar masuk di APDM. Sila daftar maklumat tersebut di Sistem Maklumat Pra Sekolah Kebangsaan (SMPK).
4.Mulai 1 Januari 2015, Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) dinamakan sebagai modul Pengurusan Murid (PM) dalam Sistem Pengurusan Sekolah (SPS). Sila muat turun surat siaran berkaitan.
5.Kehadiran murid bagi semua sekolah adalah menerusi modul Pengurusan Murid (PM).
6.Surat Siaran SSO dan Manual Pengguna SSO (Link URL SSO)
7.Muat turun Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 21 Tahun 2014 : Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) bertarikh 24 Disember 2014.
8.Muat turun 'Garis Panduan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) '
9.Muat turun 'FAQ modul Pengurusan Murid (PM)'
10.Muat turun surat arahan 'Pelaksanaan eKehadiran melalui APDM'
11.Muat turun Panduan Aplikasi Pengurusan Bantuan(APB) bagi Guru KWAPM
12.APB Biasiswa & KWAPM - Daftar Guru di eOPERASI dan APDM
13.APB KWAPM - Permohonan KWAPM Guru KWAPM
14.APB KWAPM - Permohonan KWAPM Pengetua & GuruBesar
15.APB KWAPM - Pengesahan Permohonan KWAPM PPD
16.APB EMK - Pengesahan Guru EMK